Piektie Zavoloko lasījumi


2017. gada 5. un 6.oktobrī Rīgā un Jelgavā noritēja 5.Starptautiskie Zavoloko lasījumi, kas veltīti Ivana Ņikiforoviča Zavoloko gaišajai piemiņai – 2017.gadā aprit 120 gadi kopš šis nepagurstošais cīnītājs par Vecticību nācis pasaulē.
Starptautiskie Zavoloko lasījumi tika dibināti ar mērķi novērtēt Ivana Ņikiforoviča, izcilā Pomoras Vecticības pārstāvja un sabiedriskā darbinieka, senkrievu kultūras mantojuma zinātāja un glabātāja, mantojumu. Laika gaitā Zavoloko lasījumi kļuva par tikšanās vietu vecticībniekiem no dažādām valstīm un reģioniem, vienlaikus sniedzot iespēju iepazīties ar Vecticības pētnieku pienesumu Vecticības un vecticībnieku kultūras zinātniskā izpētē. Zavoloko lasījumi nav tikai Vecticības problēmām veltīta konference tās tradicionālajā izpratnē: tās ievirzi, tematiku un iztirzājamās problēmas nosaka Zavoloko personība un jautājumi, kuri savulaik atradās Ivana Ņikoforoviča uzmanības lokā. Atsaucoties uz šodienas aktualitātēm, lasījumu devīze tika mainīta no reizes uz reizi tā, lai konferences darba gaitā pievērstos gan tiem jautājumiem, kas nodarbināja Zavoloko, gan tiem, kas aktuāli vecticībniekiem patreiz.
Piekto Zavoloko lasījumu laikā iecerēts pievēsties sekojošiem jautājumiem:
• Teoloģija un ticības mācība
• I.Ņ.Zavoloko - pašaizliedzīgas kalpošanas piemērs
• Ikona – Svētās Patiesības mūžīgais noslēpums
• Valoda kā pasaules izzināšanas pamats
• Vecticībnieku sadzīves tradīcijas etnogrāfijas skatījumā
• Vecticības reģionālās vēstures
• Vecticībnieku draudzes – vēsturē un mūsdienās
Starptautiskie Zavoloko lasījumi ir vienīgā vecticībnieku konference Latvijā ar kārtējo numuru. Starptautiskie Zavoloko lasījumi ir vērienīga pasaulslavenā vecticībnieka konference, ko apliecināja piekto lasījumu dalībnieku skaits – 44 dalībnieki no 10 ārvalstīm, kas ir vairāk nekā bija plānots. Konferencē dalību ņēma gan vecticības draudžu pārstāvji, gan vadošie vecticības pētnieki no visas pasaules – Igaunijas, Lietuvas, Latvijas, Japānas, Polijas, Argentīnas, Krievijas, Rumānijas, ASV, Ukrainas u.c.
Pēc Piekto Starptautisko Zavoloko lasījumu nobeiguma tiks izdots konferences recenzēts rakstu krājums ar lasījumu materiāliem, ko varēs izmantot ilgtermiņa perspektīvā kā informatīvu, izglītojošu, metodisku materiālu par vecticībnieku identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanu. To apliecina iepriekšējās četras konferences ar izdotiem četriem rakstu krājumiem.
Zavoloko lasījumus organizē Latvijas Vecticības institūts, Baltijas Starptautiskā akadēmija, I.Zavoloko Vecticībnieku biedrība, Rīgas Dieva Parādīšanās Pomoras vecticībnieku draudze, Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto valodu savienība.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.