Baznīcas iesvētīšanās svētku svinēšanas īpatnības vecticībnieku Hvoščankas ciematā

Kirovas apgabala Kiļmezas rajons

Jūlija Šatunova, Vjatkas Valsts universitātes Humanitārās fakultātes 4. kursa studente, Kirova, Krievija


Raksts ir veltīts vecticībnieku kultūras tradīciju saglabāšanas problēmai mūsdienās. Vjatkas Valsts universitātes speciālistu etnogrāfiskās ekspedīcijas Kirovas apgabalā deva plašu materiālu par svētku tradīcijām vecticībnieku ciematos šajā teritorijā, un proti, par baznīcas svētku svinēšanas specifiku. Autore prezentē 2005.gadā veiktās ekspedīcijas rezultātus, īpašu uzmanību pievēršot baznīcas svētku svinēšanas izpratnei tautas tradīcijā – svētku elementiem sadzīves kultūrā (ēdieni, spēles, zīlēšana un tml.)