Avīze


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №29
2009. gada decembris

Izlaidumā publicēta uzruna lasītājiem, tāpat arī materiāls "Bērnu un jauniešu nometni Igaunijā", "Svētdienas skola Līvānu draudzē" un ceļojuma piezīmes "Pie Sanktpēterburgas vecticībniekiem". Sadaļā "Igaunija" stāstīts par grāmatas "Igaunijas vecticībnieku grāmatniecība" iznākšanu klajā un par konferenci, kas noritēja 2009. gada septembrī Rjapinā. Rubrikā "Baltkrievija" atrodams stāsts par Vitebskas pilsētas vecticībniekiem. Rubrikā "Lietuva" - rakstu sakopojums, kas veltīts dažādiem jubilejas datiem un piemiņas notikumiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №28
2008. gada jūlijs - decem

Laikraksta pirmajā slejā publicēts materiāls par jauna Krāslavas dievnama, kas tika atjaunots pēc ugunsgrēka, iesvētīšanu. Izlaidumā atrodams arī notikumu dažādās valstīs tradicionālais apskats. Interesants raksts par F. I. Maspanova zīmju (znamennoje) dziedāšanas kursiem Pričudjes apgabalā. Informatīvais stāsts par starptautisko konferenci "Vecticībnieki - krievu pamatiedzīvotāju mazākums Igaunijā un Eiropā".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №27
2008. gada janvāris - jūn

Izlaidumā atrodama detalizēta atskaite par Otrajiem "Zavoloko lasījumiem". Autora I. Platonova materiāla "Avakuma biogrāfijas aktuālie jautājumi jeb Krievija izvēles priekšā". Notikumu dažādās valstīs tradicionālais apskats.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №26
2007. gada jūlijs - decem

Izlaidumā atrodamas atskaites par starptautiskajām konferencēm - Ceturtajiem Avakuma lasījumiem, kas noritēja Narjanmarā un Pustozerskā, un par Astoto konferenci "Vecticība: vēsture, kultūra, mūsdienas". Notikumu dažādās valstīs apskats.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №25
Speciālais izlaidums

Izlaidums veltīts "Pasaules vecticībnieku tikšanās", kas noritēja Burjatijā 2007. gada maijā - jūnijā.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №24
2007. gada aprīlis - jūni

Izlaiduma pirmajā slejā atrodams stāsts par svētceļojumiem. Tradicionālais ārzemju valstu apskats. Sludinājums par Otrajiem "Zavoloko lasījumiem".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №23
2007. gada janvāris - mar

Laikraksta pirmajā slejā reportāža par Pirmo "Zavoloko lasījumu" rakstu krājuma prezentāciju. Tradicionālais ārzemju valstu apskats. Intervija ar A. Bezgodovu "Mēs neatzīstam citu konfesiju hierarhijas dieva svētību". Rubrikas "Vaigu vaigā" varonis - P. F. Bulanovs, "Laiks un sabiedrība" - I. S. Markina.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №21
2006. gada jūlijs - decem

Dubulto izlaidumu (21. - 22. izlaidums) atklāj materiāls par Preiļu draudzes jubilejām, atskaite par kora "Grezn" uzstāšanos Liepājā un arī lappuses par Liepājas draudzes vēsturi biedru atmiņās. Tradicionālais ārvalstu apskats papildināts ar rubriku "ASV". Publicēts stāsts par Dimitrija Terentjeviča Kaplanova svētīšanu tēva kalpošanai Gabovas Grondu draudzē (Polija). Materiāls par Taisijas Klimentovnas Puriševas, Senatnes cienītāju pulciņa dalībnieces, jubileju. Publicēts D. Uruševa materiāls "Attēlotā slava". Atrodamas tradicionālās rubrikas "Vaigu vaigā", "Laiks un sabiedrība". Vairāki materiāli veltīti protopopam Avakumam.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №20
2006. gada aprīlis - jūni

Laikraksta pirmajā slejā publicēti materiāli par Senās Pareizticīgās Pomoras baznīcas kongresu, kas notika Sanktpēterburgā. Ārvalstu apskats. Autora V. Baranovska vēsturiskie raksti. Turpinājums materiāliem no iepriekšējiem izlaidumiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №19
2006. gada janvāris - mar

Izlaiduma pamatmateriāli atspoguļo Pirmos Starptautiskos "Zavoloko lasījumus", kas notika 2005. gada decembrī. Tradicionālās rubrikas "Vaigu vaigā", "Laiks un sabiedrība", "21. gadsimta vecticībnieki" u.c.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №18
2005. gada oktobris - dec

Laikraksta pirmajā slejā publicēts vēsturisks ekskurss, kas veltīts "Garīgā Zobena" 5. gadadienai, kā arī atskaite par kora "Grezn" viesizrādi Igaunijā. Tradicionālais ārvalstu apskats, turpinājums materiāliem no iepriekšējiem izlaidumiem. Sludinājums par Pirmajiem Starptautiskiem "Zavoloko lasījumiem".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №17
2005. gada jūlijs - septe

Izlaidumu atklāj piezīmes par kora "Grezn" viesizrādi pie vecticībniekiem Polijā. Tradicionālais ārvalstu apskats, vairāki ekskluzīvi materiāli. Diskusija rubrikā "Lasītāju sarakste".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №16
2005. gada aprīlis - jūni

Laikraksta pirmajā slejā atrodami materiāli, kas veltīti 100. gadadienai kopš Cars izdeva Rīkojumu par brīvības piešķiršanu vecticībniekiem. Tradicionālais to ārvalstu apskats, kur dzīvo vecticībnieki. Intervijas rubrikā "Vaigu vaigā", "Laiks un sabiedrība". Apsveikumi jubilāriem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №15
2005. gada janvāris - mar

Izlaidumā tradicionālais ārvalstu apskats - Igaunija, Lietuva, Baltkrievija, Polija, Krievija. Turpinājums materiāliem no iepriekšējiem izlaidumiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №14
2004. gada oktobris - dec

Laikraksta pirmajā slejā publicēts materiāls par Bobrujskas Staroforštata vecticībnieku draudzes 10. atjaunošanas gadadienas svinībām un par kora "Grezn" viesizrāžu turneju Baltkrievijā. Atrodamas piezīmes par Moskvinas draudzes 275. gadadienas svinību nobeigšanu. Tradicionālais notikumu apskats, materiāli rubrikā "Vaigu vaigā", "Laiks un sabiedrība", "21. gadsimta vecticībnieki".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №13
2004. gada jūlijs - septe

Izlaidumu 20 slejās atklāj materiāls par I. N. Zavoloko rakstu krājuma "Ceļinieks uzejošs kalnā" prezentāciju. Tradicionālais notikumu apskats ārvalstīs papildināts ar Poliju un Ukrainu. Publicēts turpinājums materiālam "Krievu rakstnieki par Latvijas vecticībniekiem", kuru sagatavoja S. Žuravļovs. Atrodami kārtējie materiāli rubrikā "Vaigu vaigā", "Laiks un sabiedrība", "21. gadsimta vecticībnieki". Rubrikas "Dzīve un liktenis" atklāšana.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №12
2004. gada aprīlis - jūni

Izlaiduma materiālu lielākā daļa veltīta Tihvinas Visšķīstās Dievmātes ikonas uzturēšanai Rīgā. Šeit atrodama jauna rubrika "21. gadsimta vecticībnieki", kā arī "Laiks un sabiedrība".


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №11
2004. gada janvāris - mar

Laikraksta pirmajā slejā publicēts biogrāfiskais materiāls, kas veltīts I. N. Zavoloko 100. gadadienai. Ivana Nikiforoviča piemiņas tēmu turpina S. Žuravļova raksts ""Dzimto senatni" šķirstot". Rubrikā "Arhīvs" atrodams A. Podmazova materiāls par Rīgas vecticībniekiem un vēl daži ekskluzīvi raksti.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №10
2003. gada oktobris - dec

Laikraksta pirmajā slejā publicēts ziņojums par kora "Grezn" 10. gadadienas svinībām, un jubilejas tematiku turpina raksts par Jēkabpils dievnamu. "Kristīgajās sarunās" tiek stāstīts par Zojas stāvēšanu. Intervija ar M. Selušinsku atklāj jaunu rubriku "Vaigu vaigā". Izlaidumā publicēts tradicionālais notikumu apskats ārvalstīs, materiāli rubrikā "Arhīvs", "Literārā lappuse", "Bērniem un jauniešiem". Iespējams izlasīt kārtējās nodaļas no "Krievijas vīnogām" un Avakuma vēstījumiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №9
2003. gada jūlijs - septe

Izlaidumā publicēti vairāki materiāli, kas veltīti Rēzeknes draudzes 140. gadadienai. Atrodams "Kristīgo sarunu" turpinājums ar svēto tēvu Feodoru Behčanovu, kā arī S. Žuravļova, I. Platonova, I. Guseva interesantie raksti.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №8
2003. gada maijs - jūnijs

Pirmajā slejā atrodams materiāls, kas veltīts kora "Grezn" 10. gadadienai. Izlaidumā publicēti vairāki ekskluzīvi materiāli, t. sk. rubrikā "Kristīgās sarunas", "Arhīvs" u.c.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №7
2002. gada novembris - de

Laikraksta pirmās slejas sākumā ievietots materiāls par Viļānu draudzes 80. gadadienu. Izlaidumā atrodamas piezīmes par citiem jubilejas datumiem, kā arī "Kristīgo sarunu" turpinājums un dažādu ārvalstu apskats. Publicēts I. Guseva materiāls par Grebenščikova kopienas arhitektiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №6
2002. gada aprīlis - jūni

Laikraksta pirmajā slejā ievietots materiāls par 10 gadu jubileju kopš Vainovas dievnama atjaunošanas un raksts par 320 gadadienu kopš protopopa Avakuma mocekļa nāves. Esošajām sadaļām "Igaunija" un "Lietuva" ir pievienota rubrika "Baltkrievija". Izveidota rubrika "Vēsturiskā izziņa", kur publicēts materiāls "Par tradīciju atdzimšanu ", par vecticībniekiem - Pirmās Latvijas Republikas politiskiem darbiniekiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №5
2002. gada janvāris - mar

Pirmais izlaidums 12 slejās. Tajā ievietoti dažādi materiāli par Igaunijas un Latvijas vecticībniekiem. Izveidota rubrika "Kulinārijas receptes", nopublicēti materiālu turpinājumi, kas tika publicēti iepriekšējos izlaidumos. Rubrikā "Mūžīgā piemiņa" lasāms materiāls par I. A. Nazarovu, ilggadēju Grebenščikovas draudzes vadītāju un par I. M. Rošonoku, pazīstamu ārstu, Gebenščikovas draudzes "divdesmitnieka" locekli.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №4
2001. gada septembris - o

Laikraksta pirmajā slejā ievietots materiāls, kas veltīts Dvinskas Tautas izglītības kongresa 90. gadadienai. Par aktualitātēm tiek stāstīts materiālā "Vecticībnieku jaunatnes salidojums", "Pirmssapuces apspriedes un LVPB kopsapulce" un "Par vecticībnieku kalendāra redkolēģijas darbu". Lasāms "Kristīgo sarunu" turpinājums u.c. Izveidota jauna rubrika "Arhīvs". Bet tradicionālā rubrikā "Mūžīgā piemiņa" atrodams raksts par vadītājiem L. P. Kasakovski, L. E. Grišakovu un tāpat arī par D. E. Timofejevu, Grebenščikova draudzes ķesteri.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №3
2001. gada maijs - jūnijs

Izlaidumā ievietoti sekojoši materiāli: Tallinas vecticībnieku dievnamam - 70 gadi; informatīvais ziņojums par Sanktpēterburgas vecticībnieku kopienu un vadošo centru pārstāvju sanāksmi; Jēkabpils draudzes vadītāja tēva Harlampija Timofejeviča Daņilova 80 gadu jubilejas svinības; iepriekšējos izdevumos publicēto materiālu turpinājums. Rubrikā "Mūžīgā piemiņa" atrodams raksts par Grebenščikova draudzes ķesteri A. G. Midunecki un P. I. Aleksejevu.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №2
2000. gada novembris - de

Laikraksta pirmajā slejā ievietots materiāls par Igaunijas vecticībnieku kārtējo kongresu. Otrajā lappusē - informatīvais raksts par Krāslavas vecticībnieku draudzes 150. gadu jubilejas svinībām. Tēvs Fjodors Pavlovičs Behčanovs atklāj sadaļu par kristīgām sarunām. Izlaidumā publicēts "Krievijas vīnogu" turpinājums un S. A. Žuravļova materiāls "Vecticībnieku ikonas un ikonu gleznotāji". Bet rubrikā "Mūžīgā piemiņa" sniegts materiāls par Grebenščikova audzes garīgo audzinātāju tēvu Ivanu Uļjanoviču Vakoņju. Tāpat izlaidumā var atrast vienu no protopopa Avakuma vēstījumiem.


Atvērt Lejupielādēt
Выпуск №1
2000. gada oktobris

Laikraksta pirmajā slejā ievietots materiāls, kas veltīts Viļņas vecticībnieku draudzes 170. gadadienas svinībām. Vēl viens jubilejas materiāls veltīts Jēkabpils 330. gadadienai. Izlaidumā ievietots "Krievijas vīnogu" ievads un 1. daļa. Rubrikā "Mūsu mantojums" atrodams S. A. Žuravļova raksts "Vecticībnieku ikonas un ikonu gleznotāji", bet rubrikā "Mūžīgā piemiņa" atrodams raksts par U. A. Selušinski, Grebenščikova dievnama ilggadēju ķesteri, un materiāls par S. P. Kirilovu, Pomoras novirziena vecticībnieku plaši pazīstamo sabiedriski politisko darbinieku.


* - lai atvērtu dokumentu brauzerā, jānoteikt PDF dokumentu atbalstu.
** - lai atvērtu dokumentu datorā, Jums bus vajadzīgs Acrobat Reader