Pasaules valstis


Pomoras novirziena vecticībnieki bija spiesti apmesties uz dzīvi visā pasaulē, un šodien viņi dzīvo diasporās dažādās valstīs. Katra valsts piešķir vecticībniekiem savas īpatnības, ar kurām ir jārēķinās. Dzīve izkliedē rada savus izaicinājumus, kurus mēs pieņemam: mēs cienām savas dzīvesvietas valsti, tās valodu, valsts simbolus, vietējo iedzīvotāju tradīcijas un paražas.

Bet neatkarīgi no mūsu dzīvesvietas valsts, mūs visus vieno Vecā Ticība, kuru mēs saglabājam ar visiem līdzekļiem un nododam tālāk mūsu mantiniekiem.

Sadaļa «Pasaules valstis» noņem attālumu un robežas, kas mūs šķir, dodot iespēju izjust sevi kā vienotu kristīgu kopienu un uzzināt par dažādās valstīs dzīvojošu Pomoras novirziena vecticībnieku notikumiem un dzīvi.