Vjatkas guberņas Uržumas pagasta vecticībnieku attiecības ar padomju varu 1917.- 1930. gadā.


Ļudmila Saharova, vēstures zinātņu kandidāte, Vjatkas Valsts universitātes docente
A. Poļakovs, Vjatkas tehnoloģiskās koledžas pasniedzējs
Kirova, Krievija


Autoru uzmanības lokā ir Vjatkas apgabala vecticībnieku pretrunīgā attieksme pret padomju varu 1920.-1930. gados. Vjatkas guberņā vēsturiski atradās dažādu vecticībnieku virzienu un denomināciju garīgie centri. Padomju varas politika attiecība uz Baznīcu ir ietekmējusi vecticībnieku kontaktus gan ar valsts institūcijām, gan ar Pareizticīgās Baznīcas piekritējiem. Publikācijā tiek raksturotas formas, kādās terora apstākļos notika ticīgo pielāgošanās jaunajai sociāli politiskajai situācijai.