Vjazniku vecticībnieki Vigas klosterī, vai Jauni materiāli Mihaila Višatina biogrāfijai.


Aleksejs Marohins
Vjazniki, Vladimiras apgabals, Krievija


Mihails Višatins ir viens no svarīgākajiem Vigas klostera dibinātājiem un līderiem, kura nozīme ir salīdzināma ar Andreja Deņisova, „Pomoras atbilžu” autora, autoritāti. Tomēr līdz mūsdienām ir nonākuši tikai visai skopi dati par šīs izcilās personības biogrāfiju. Raksta galvenais uzdevums ir aizpildīt šo robu, izsekojot Mihaila Višatina radnieciskajām saitēm ar Vjazniku vecticībniekiem. Arhīva materiāli dod iespēju rekonstruēt Vigas klostera un Vjazniku ciemata garīgos un saimnieciskos kontaktus, kas, pateicoties tieši Mihaila Višatina darbībai, būtiski ietekmēja vecticībnieku draudzes dzīvi.