Vecticībnieku (ļipoviešu) tradīcijas, kultūra un sadzīves īpatnības.


Ļudmila Svincova
Kijeva, Ukraina


Autore sniedz ieskatu vecticības piekritēju vēsturē un kultūras tradīcijās Žečpospolitas teritorijā kopš 18.gs. līdz mūsdienām. Īpaši detalizēti tiek raksturots vecticībnieku tradīcijas etnogrāfiskais aspekts – tautas tērpu, ēdienu, svētku svinēšanas paražu specifiskās iezīmes. Reliģiskās un ikdienas dzīves cieša mijiedarbība vecticībnieku ļipoviešu vidē veido pamatu ticības un savdabīgās tautas kultūras saglabāšanai arī mūsdienās.