Par Ukrainas vecticībnieku nacionālās kultūras apvienības izveidošanu.


Sergejs Petrovs,
Kijevas vecticībnieku-ļipoviešu nacionālās kultūras biedrības priekšsēdētājs
Kijeva, Ukraina

Publikācija informē par Ukrainas vecticībnieku sabiedriskajām aktivitātēm, un proti, par II Ukrainas zinātniski praktisko konferenci 2004.gadā. Autors vērtē vecticības stāvokli mūsdienās, ieskicē vecticībnieku problēmas Ukrainā un Krievijā, kā arī parāda iespējamus ceļus vecticības saglabāšanai Ukrainā.