„Pienāks laiks, un uzcels viņai pieminekli mocību vietā”


Viktors Osipovs,
Borovskas novadpētnieciskā muzeja direktors,
Borovskas vecticībnieku draudzes priekšsēdētājs
Borovska, Krievija


Raksts ir veltīts Borovskas moceklēm – bajārienei Feodosijai Morozovai un viņas māsai kņazienei Jevdokijai Urusovai, kuru traģiskais liktenis bija apliecinājums nesagraujamai ticībai un uzticībai senču reliģiskajai pieredzei. Viņu mūžs beidzās Borovskas cietumā, un kopš tā laika atmiņa par abu ciešanām un mocekļu nāvi palika vecticības vēsturē. Autors pievēršas bajārienes Morozovas un kņazienes Urusovas biogrāfiju izklāstam, kā arī viņu godināšanai mūsdienās.