Par vecticībnieku garīgajām tradīcijām Arhangeļskas apgabalā


Sergejs Meļko
Arhangeļska, Krievija


Rakstā tiek izklāstīta Arhangeļskas vecticībnieku draudzes vēsture Ziemeļkrievijas reģiona garīgo tradīciju kontekstā. Autors raksturo Arhangeļskas vecticībnieku attiecības ar sekulāro varu gadsimtu gaitā, kā arī atspoguļo pomoriešu, fedosejeviešu un filipiešu virzienu vecticībnieku savstarpējās attiecības. Nozīmīgu vietu izklāstā ieņem padomju perioda pieredzes atspoguļojums, kā arī tiek minētas mūsdienu Arhangeļskas vecticībnieku-pomoriešu problēmas.