Garīgā dzeja Kirovas apgabala Uržumas rajona vecticībnieku vidē 21.gs. sākumā.


Jeļena Krivošeina,
Vjatkas Valsts universitātes Humanitārās fakultātes 4. kursa studente
Kirova, Krievija


Autore analizē 2005.gada etnogrāfiskajā ekspedīcijā savākto vecticībnieku garīgās dzejas kolekciju, kas atspoguļo mūsdienu vecticībnieku folkloras tradīciju. Garīgā dzeja kā viens no svarīgākajiem avotiem vecticībnieku pasaules uzskata pētījumos dod iespēju saskatīt tās garīgās dominantes, kuras tiek aktualizētas laikmetīgajā kultūras situācijā.