Atdzimšanas rītausmā. 1906. gada vecticībnieku kongresa Viļņā simtgadei.


Vasilijs Baranovskis,
Lietuvas rakstnieku savienības loceklis,
vecticības pētnieks,
Zarasai, Lietuva


1906. gada vecticībnieku kongress Viļņā bija pirmais šādā mēroga oficiāli atklātais publiskais vecticībnieku pasākums Krievijas impērijā. Rakstā tiek tematizēts kongresā izvirzīto problēmu loks, to risinājuma ceļi, kā arī tiek aprakstīta kongresa darba gaita un dažas vēsturiskās detaļas, kas raksturo tā laika vecticībnieku vides atmosfēru.