Vecticībnieku kultūras dienas


Studentu un docētāju ievērībai!


No 5. līdz 7. oktobrim projekta “Vecticībnieku kultūras dienas” („Vecticības grāmatniecība”) ietvaros sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse”, Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrību un Baltijas Starptautisko akadēmiju notiks lekciju kursi kirilisko grāmatu iespiešanas vēsturē un arheogrāfijā (pirma sesija).

Lekciju kursus vadīs vēstures zinātņu doktore, profesore, Maskavas Valsts universitātes Arheogrāfiskās grupas dibinātāja un vadītāja, Irina Pozdejeva (Maskava, Krievija). Nodarbību sākums 5. oktobrī, plkst. 10.00, Lomonosova 1/4, 301. aud.

Lekciju tēma ir 16. – 17. gs. kirilisko grāmatu kā vēstures avota apraksts.

Nodarbību laikā tiks aplūkoti šādi jautājumi:

• Kirilisko grāmatu iespiešanas vēsturiskie sākumi: Šveipolts Fiols (Schweipolt Fiol), Francisks Skorina; krievu grāmatu iespiešanas sākumi: anonīmie izdevumi un Ivans Fjodorovs, grāmatu iespiešanā Viļņā (Wilno).
• Dažādu kirilisko grāmatu veidu saglabāšanas uzdevumi un prakse.
• Izdevuma apraksta pamatraksturojumi.
• Kirilisko grāmatu rezerves kopēšanas metodes, darbs ar digitalizētiem materiāliem.

Lekciju klausītājiem būs iespēja uzdot jautājumus par vecdrukas izdevumiem.

Lekciju kursu darbā piedalās Natālija Ļitvina (Krievija) un Pāvels Varuņins (Igaunija).

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.