Vecticībnieku kultūras dienas


Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrība sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju uzsāk projekta „Vecticībnieku kultūras dienas” īstenošanu.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Vecticībnieki ir īpaša sabiedrības grupa ar savu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu. Vecticībnieki dzīvo izkliedēti dažādās valstīs (Igaunijā, Lietuvā, Polijā, Krievijā, Brazīlijā, Ukrainā, Moldovā, ASV u.c.). Jau vairāk nekā trīssimts piecdesmit gadu šīs reliģiskās grupas pārstāvji dzīvo arī Latvijā un Rīgā.

Neatkarīgi no mītnes zemes vecticībniekus apvieno kopīgas vērtības, kas ir kultūras mantojuma reliģiskais, vēsturiskais, etniskais, lingvistiskais pamats. Tapāt, neatkarīgi no mītnes zemes, vecticībnieki parāda spēju dzīvot saskaņā ar dažādām sabiedrības grupām. Jāatzīmē, ka dažādās valstīs vecticībnieki uzkrājuši bagātu pieredzi starpkultūru dialoga veikšanā visos līmeņos. Tajā pašā laikā vecticībnieki ir diezgan noslēgta cilvēku grupa, kurai līdzās seko dažādi stereotipi – iesakņojušies priekšstati par vecticībniekiem, kas neatbilst patiesībai. Tomēr sabiedrībai ir arī pastāvīga interese par vecticībniekiem, viņu dzīvi un kultūras mantojumu. Par to liecina arī vecticībnieku kultūras pētījumi dažādās valstīs (Ukrainā, Krievijā, Moldovā, Rumānijā, Polijā, Igaunijā).

Diemžēl, vecticības kultūras mantojuma un tradīcijas glabātāju skaits un to kapacitāte arvien samazinās. Projektā „Vecticībnieku kultūras dienas” piedalās vecticības pētnieki, zinātnieki, kā arī vecticībnieku pārstāvji no dažādām valstīm, lai parādītu vecticības daudzveidīgo reliģisko, etnisko, lingvistisko un kultūras pamatu un veicinātu tā pārmantojamību.

Projektā „Vecticībnieku kultūras dienas” plānotie pasākumi sniegs iespēju detalizēti iepazīties ar vecticībnieku sadzīves īpatnībām un kultūras mantojumu, ar vecticībnieku reliģiskajiem, etnogrāfiskajiem un lingvistiskajiem kultūras elementiem. Projekts „Vecticībnieku kultūras dienas” bagātinās pētniekus, zinātniekus un vecticībniekus ar jaunām atziņām, paplašinot vispārēju redzesloku.

Rīgu, kurā dzīvo liela vecticībnieku grupa, var uzskatīt par vienu no pasaulē lielākajiem vecticībnieku centriem. Rīgas vecticībnieki laika gaitā ir sakrājuši unikālu pieredzi etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga jautājumos, un šo pieredzi nepieciešams atklāt plašai sabiedrībai, lai pārvarētu vēsturiski izveidojošos stereotipus un paaugstinātu iecietības līmeni sabiedrībā.

Projekts „Vecticībnieku kultūras dienas” sniedz iespēju apzināt dažāda veida vēstures avotus, apzināt plašu pētījumu loku, sagatavot un izdot informatīvos, izglītojošus, metodiskos materiālus.

2015. gadā plānotā projekta „Vecticībnieku kultūras dienas” īstenošana paredz plašu starptautisku pārstāvniecību, kas dos iespēju Rīgai un rīdziniekiem iepazīties ar vecticībnieku dzīves mazāk zināmajām pusēm, kā arī apgūt un dalīties starpkultūru dialoga pieredzē, kas sekmēs sabiedrības saliedētību un iecietību.