Piektie Starptautiskie «Zavoloko lasījumi»


Š.g. māja mēnesī sākās projekta Piektie Starptautiskie «Zavoloko lasījumi» realizācija. “Starptautiskie Zavoloko lasījumi“ ir viena no zināmām un atpazīstamām konferencēm savā jomā pasaulē, kas notiek Rīgā. Konferences projekts “Starptautiskie Zavoloko lasījumi” tika uzsākts 2005. gadā, kad notika pirmā konference, pēc tam tika organizētas vēl trīs konferences 2007., 2011. un 2014. gadā. Konferences organizēja dažādu organizāciju sadraudzības, kuru pamatpartneri ir Latvijas Vecticības institūts un Baltijas Starptautiskā akadēmija. Tāpat viens no pastāvīgiem partneriem ir I. Zavoloko Vecticībnieku biedrība.
Vecticībnieki ir īpatnēja sabiedrības grupa ar savu etnisko, kultūras, reliģisko un lingvistisko pamatu un mantojumu. Viņi dzīvo izkliedēti visos kontinentos dažādās pasaules valstīs (Igaunija, Lietuva, Polija, Krievija, Brazīlija Ukraina, Moldova, ASV un citas). Tapāt vecticībnieki dzīvo arī Latvijā un Rīgā - vairāk nekā trīssimti piecdesmit gadu.
Tajā pašā laikā sabiedrībā ir pastāvīga interese par vecticībniekiem un par viņu dzīves dažādību. Par to liecina konferences, kuras tiek regulāri organizētas dažādās valstīs (Ukraina, Krievija, Moldova, Rumānija, Polija, Igaunija). Konferencē piedalās vecticības pētnieki, zinātnieki, kā arī vecticības pārstāvji, kuri apspriež dažādus jautājumus, un pamata tēmas ir tradīcijas, kultūras mantojums, reliģiskais un lingvistiskais pamats un tā mantojums, kā arī vecticībnieku folkloras daudzveidība. Konference notiks 5. - 6. oktobrī, un iepriekšējā periodā, no māja mēneša, notiek sagatavošanas darbi: ielūgumu nosūtīšana, atbilžu saņemšana no potenciālajiem konferences dalībniekiem, programmas izstrādāšana, kā arī citas konferences organizēšanai nepieciešamās aktivitātes.
Piektajos Starptautiskajos «Zavoloko lasījumos» plānota plaša starptautiska pārstāvniecība. Šogad organizētie «Zavoloko lasījumi» sniegs iespēju Rīgai un rīdziniekiem iepazīties ar vecticībnieku kultūras mantojumu, tradīcijām, folkloru, viņu dzīves nezināmajām pusēm, kā arī saņemt vecticībnieku etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga pieredzi. Plaša starptautiska pārstāvniecība konferencē dos iespēju apmainīties pieredzē un stāstos par vecticības kultūras un identitātes saglabāšanu dažādās valstīs.
Projekts "Piektie Starptautiskie «Zavoloko lasījumi»" sniegs iespēju Rīgai un rīdziniekiem iepazīties ar vecticībnieku dzīves nezināmajām pusēm, kā arī saņemt vecticībnieku etniskās saskaņas un starpkultūru dialoga pieredzi, kas mazinās esošos stereotipus un sekmēs iecietību sabiedrībā.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar biedrību “Latvijas Pilsoniskā Alianse” un Kultūras ministriju projekta „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā” ietvaros. Projekta finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.