09.2015 04
Ivana Zavoloko vecticībnieku biedrība
sadarbībā ar Baltijas Starptautisko akadēmiju
uzsāk projekta „Vecticībnieku kultūras dienas” īstenošanu.
Projektu atbalsta Latvijas Pilsoniskā alianse.

Publicēts: Redaktor