Trešie starptautiskie «Zavoloko lasījumi»


Rīgā un Liepājā 12. - 13. maijā norisinājās trešie starptautiskie «Zavoloko lasījumi». Šis pasākums ir tradicionālā starptautiska zinātniski praktiska konference, kas turpina pazīstama vecticībnieka, slavena vēsturnieka un senatnes pētītāja Ivana Zavoloko darbību. Ivans Zavoloko veicināja vecticībnieku kultūras un mākslas jaunrades procesu atjaunotni, to saglabāšanu, attīstību, izplatīšanu un pieejamību plašai sabiedrībai. Savā laikā viņš atklāja dažus seno slāvu rakstības pasaules nozīmes pieminekļus. Kad Latvijā 1940. gadā iestājās Padomju vara, Ivans Zavoloko tika arestēts un izsūtīts no Latvijas uz Sibīriju. Savas dzīves lielāko daļu (izņemot izsūtīšanas periodu) viņš dzīvoja un strādāja Latvijā.

Trešo starptautisko «Zavoloko lasījumu» darbībā piedalījās zinātnieki, vecticībnieku pētītāji, pasniedzēji, studējošā jaunatne no dažādām valstīm (Igaunija, Krievija, Latvija, Japāna un t.t.). Plaša ārzemju pārstāvju piedalīšanās «Zavoloko lasījumos» paplašināja starptautisku sakaru attīstību un popularizēja Latvijas kultūru pasaulē.

Starptautiskos «Zavoloko lasījumos» tika apspriesti dažādi aktuāli jautājumi: vecticība kā dzīves veids; vecticība tiesiskajā laukā; valoda un pasaule; mazākumtautību attiecības. Tāpat tika aplūkoti jautājumi par Ivana Zavoloko dzīvi, viņa vēsturisko un garīgo mantojumu.

Visu minēto jautājumu izskatīšanu nodrošināja plaša organizāciju organizatoru pārstāvniecība: Latvijas vecticības institūts, Baltijas starptautiskā akadēmija, Rīgas Dieva Parādīšanas vecticībnieku draudze, Liepājas vecticībnieku draudze un Latvijas Reģionālo un mazāk lietoto valodu savienība. Pēdējā no minētiem organizatoriem ir valodu savienība, apvienojoša dažādas organizācijas, kas pēta tradicionālās valodas, piem., līvu, latgaliešu un krievu valodas vecticībnieku dialektu. Tā Zavoloko lasījumos piedalījās līvu pārstāvji ar zinātniskiem pētījumiem par savu valodu un kultūru. Dažādu etnisko grupu pārstāvju piedalīšanās Lasījumos parādīja Latvijas sabiedrības faktisko integrāciju. Trešajos starptautiskos «Zavoloko lasījumos» notika apaļā galda sēde, kur tika apspriesti jautājumi par mūsdienu kultūru un kultūras identitātes saglabāšanu.

Lai sekmētu vecticībnieku jaunrades kultūras vērtību lielāku izplatīšanos un pieejamību lielākai sabiedrības daļai, atšķirībā no iepriekšējām reizēm Lasījumu organizācijas komitēja rīkoja Trešo starptautisko «Zavoloko lasījumu» pamatdaļu Liepājā.

Tā ir viena no Latvijas pilsētām, kur dzīvo vecticībnieki. Otrās Latvijas Republikas laikā vecticībnieku kultūras pasākumi tur nenotika. Šī gada pasākums, Trešie starptautiskie «Zavoloko lasījumi» deva iespēju Liepājas vecticībniekiem un pilsētas iedzīvotajiem vēl labāk iepazīties ar vecticībnieku mākslas jaunradi, tautas daiļradi, folkloras un kultūras mantojumu un ar Latvijas apstākļiem, kuros tiek atjaunots un attīstīts vecticībnieku kultūras mantojums. Tas rosināja interesi par vecticībnieku vēsturi, par jauniem kultūras pētniecības projektiem Liepājā.

Pēc Trešajiem starptautiskiem «Zavoloko lasījumu» rezultātiem tiks izdots zinātnisko rakstu krājums, kuru varēs izmantot kā nozīmīgu izziņas avotu un tāpat arī kā mācību vielu.
Trešos starptautiskos «Zavoloko lasījumus» finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pilsētas dome.

P.Aleksejevs