Programma


Pirmie
« I. N. Zavoloko piemiņas lasījumi»
2005. gada 16. – 17. decembris, Rīga
Lomonosova, 4 (BKI telpās)
Программа чтений
16. decembris
9.00 – 10.00 Lasījumu dalībnieku reģistrācija
10.00 – 10.30 Lasījumu svinīgā atklāšana
Ievadvārds
10.30 – 17.30 Darbs sekcijās
Darbs sekcijās Vecticības tradīcijas
Sekciju vada:
Nikolais Vasiļjevs (Polija, Suvalki)
10.30 – 11.30

Dalībnieku uzstāšanās

Fjodors Behčanovs (Rīga, Latvijas)
Vecticība mūsdienās
Aleksejs Bezgodovs (Maskava, Krievija)
Vecticībnieku - pomoru piemiņas vietas Krievijā
Vladimirs Bagirovs (Rīga, Latvija)
Par Krievijas valsts likumdošanas aktu par vecticībniekiem periodizāciju
Pāvels Varuņins (Tartu, Igaunija)
Tūrisma problēmas vecticībnieku ciematos
Vasīlijs Baranovskis (Zarasai, Lietuva)
Atdzimšanas rītausmā. 1906. gada vecticībnieku kongresa Viļņā simtgadei
11.30 – 12.00 Pārtraukums. I. N. Zavoloko piemiņas izstādes atklāšana
12.00 – 12.30 Kafijas pauze
12.30 – 14.00 Dalībnieku uzstāšanās
II sekcija

Vecticības tradīcijas un novadpētniecība
Sekciju vada:
Pāvels Varuņins (Tartu, Igaunija), Aleksejs Bezgodovs (Maskava, Krievija)

Sergejs Meļko (Arhangeļska, Krievija)
Par Arhangeļskas apgabala garīgajām tradīcijām
Sergejs Petrovs (Kijeva, Ukraina)
Par Ukrainas vecticībnieku nacionālās kultūras apvienības izveidošanu
Jeļena Krivošejina (Kirova, Krievija)
Garīgo dzejoļu izplatīšanās Uržumskas rajona vecticībnieku vidē XXI gadsimta sākumā
Jūlija Smišļajeva (Kirova, Krievija)
Vecticībnieku kapu „bēru vārdu” salīdzinošā analīze (Kirovas apgabala Ļebjažskas rajons)
Jūlija Šatunova (Kirova, Krievija)
Dievnamu svētki bezpriesteru denominācijas vecticībniekiem Kirovas apgabala Kiļmezas rajonā
14.00 – 15.00 Pusdienu pārtraukums
15.00 – 17.00

Sekcijas darba turpinājums

Viktors Osipovs (Borovska, Krievija)
„Pienāks laiks, un uzcels viņai pieminekli mocību vietā”
Aleksejs Marohins (Valdimiras apgabals,Vjazņiki, Krievija)
Vjazniku vecticībnieki Vigas klosterī, vai Jauni materiāli Mihaila Višatina biogrāfijai
Svincova Ludmila (Kijeva, Ukraina)
Vecticībnieku kultūra, tradīcijas un sadzīves īpatnības
Nikola Babičevs (Žitomira, Ukraina)
Vecticībnieku – pomoriešu Svētās Dievmātes patvēruma dievnams Žitomiras pilsētā
17.00 – 17.15 Kafijas pauze
17.30 – 19.00 Vecticībnieku avīzes “Меч духовный”, piecgades svinības
Pirmie
«I. N. Zavoloko piemiņas lasījumi»
2005. gada 16. – 17. decembris, Rīga
17. decembris
9.00 – 9.30 Dalībnieku reģistrācija
9.30 – 15.00 Darbs sekcijās
III sekcija I.N.Zavoloko biogrāfija un darbība
Sekciju vada:
Pāvels Varuņins (Tartu, Igaunija), Aleksejs Bezgodovs (Maskava, Krievija)
9.30 – 11.00

I. N. Zavoloko vecticībnieku biedrības goda locekļu - pulciņa «Ревнители старины» apbalvošana

Ponamorjova Gaļina (Tartu, Igaunija)
Pimens Maksimovičs Sofronovs un Ivans Ņikiforovičs Zavoloko
Maija Baženova (Rīga, Latvija)
Daugavpils vecticībnieku kultūras dzīve 20. gs. 20-tajos gados
Daugavpils vecticībnieku kultūras dzīve 20. gs. 20-tajos gados
Sergejs Žuravļovs (Rīga, Latvija)
Ivans Ņikiforovičs Zavoloko – ilgdzīvotājs, kulturologs, sarunu biedrs
11.00 – 11.30 Kafijas pauze
IV sekcija Vecticība un pasaule
Sekciju vada:
Pāvels Varuņins (Tartu, Igaunija), Aleksejs Bezgodovs (Maskava, Krievija)
11.30 – 13.30

Dalībnieku uzstāšanās

Saharova (Poļakova) Ljudmila (Kirova, Krievija)
Vecticībnieku un padomju varas attiecības Vjatkas apgabalā 1917.- -1930. gados
Gapoņenko Aleksandrs (Rīga – Latvija)
Mūsdienu pieredze krievu kopienas garīgi ētisko vērtību veidošanā
Truškova Irina (Kirova, Krievija)
Vjatkas reģiona vecticības situācija mūsdienās: jautājums par eksistenci postindustriālā laikmetā
Josifs Trafomovs (Daugavpils, Latvija)
Vecticībnieka tēls N. Ļeskova daiļradē
Viktors Birjukovs (Rīga, Latvija)
Kā novērst jūliāniskā un gregoiāniskā kalendāru pretrunas
Dmitrijs Svincovs (Kijeva, Ukraina)
Vecticībnieku-tirgotāju ietekme pirmsrevolūcijas Krievijas dzīvē un attīstībā
Arnolds Podmazovs (Rīga, Latvija)
Statūti kā vēsturiskais avots
13.30 – 14.30 Lasījumu noslēgums
14.30 – 15.00 Pusdienas

I. N. Zavoloko piemiņas lasījumus atbalsta

Kultūrkapitāla fonds (KKF)
Baltijas Krievu institūts
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts(IUMSIL)
Preiļu novada slāvu kultūras izglītības biedrība
Rēzeknes vecticībnieku draudze
Grīvas vecticībnieku biedrība
Rīgas Dieva parādīšanās vecticībnieku biedrība